महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

जनसंकख्या विषयको प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि