महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

Postpone of all examinations