महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

स्व.वि.यू. निर्वाचन २०७९ का लागि संघ / संगठन / समूह / प्यानल दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।