महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

जग्गा क्षेत्रफल

क्याम्पस परिसरको जग्गा ३–१०–१७.५
(जसमध्ये १ कठठा १३ धुर जग्गा भरतपुर निबासी बुद्घिप्रकाश शर्मा र धनश्याम खनालबाट क्याम्पसलाई दान स्वरुप प्राप्त भएको)
३.३.२. महेन्द्र बहुमुुखी क्याम्पस दाङ निर्धन छात्र कल्याण ट्रष्टका नाममा टिकलीगढ देउखुरी ३५–१६–०
३.३.३. म.ब.क्या. दाङ निर्धन छात्र कल्याण ट्रष्टका नाममा सतबरिया देउखुरी ३५–११–१७
३.३.४. क्याम्पसको नाममा क्याम्पस पश्चिम १ कठ्ठा १५ धुर र १ कठ्ठा ११ धुरका दुई कित्ता ०–३–६
३.३.५. नेपाल सरकारबाट भोगाधिकारका लागि प्राप्त क्याम्पस अगाडी भरतपुर मैदान ५–०–०
कुल जम्मा क्षेत्रफल ८०–०२–०५.