महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

सम्पर्क ठेगाना

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस 

घोराही-१५  दाङ

फोन नम्बर

समयःबिहान ६ः00 देखी बेलुका ५ः00 बजे सम्म

0८२-५६0४५८, ९८४७८५८४८२

क्यामपस प्रमुख

भरतराज न्यौपाने
फोन.न: ९८४७८२७५४८ ईमेलःchief@mamc.tu.edu.np,

tu.mmcampusdang@gmail.com