महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

विद्यार्थी परिचय पत्र बनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।